Az 1993-ban megjelent nemzetiségi törvény lehetővé tett azt, hogy Magyarország nemzetiség lakta településein megalakuljanak a kisebbségi önkormányzatok. Eleken 1994-ben alakult meg a Német Kisebbségi Önkormányzat, amely azóta is folyamatosan működik, jelenleg Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat néven.

 

Nemzetiségi Önkormányzatunk feladatai:

- Német nyelv ápolása: Együttmûködünk az eleki Dr. Mester György Általános Iskolával, amely pedagógiai programja alapján nemzetiségi német nyelvet és nevelést végző iskola. Több éve ösztönözzük a tanulók német nyelvi és országismereti versenyeken való részvételét. Emellett minden tanév végén jutalmazzuk a kiváló tanulmányi eredményt elért tanulókat, és tanév kezdetén iskolaszerekkel segítjük a nemzetiségi osztályba beiratkozott tanulókat. Együttmûködünk a városi önkormányzat által fenntartott óvodával, ahol három német nemzetiségi csoport működik.
- Német kultúra ápolása: A jeles német szokások ápolása az Eleki Németek Egyesületével közösen: farsangi maszkafelvonulás, „Böjt közepe” megünneplése, májusfa állítás és kitáncolás, svábbálak közös szervezése, Adventi gyertyagyújtás, gasztronómiai hagyományok megőrzése. Ebbe a munkába bevonjuk az iskolát és az óvodát is. Együttmûködünk az iskolai tánccsoporttal, a tánccsoport fellépéseit támogatjuk.
- Partnerkapcsolataink: szoros kapcsolatot ápolunk az Eleki Németek Egyesületével, az eleki nemzetiségi önkormányzatokkal, az általános iskolával, óvodával, a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatokkal, tagjai vagyunk a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének, valamint a kiûzött elekieket tömörítő németországi partnerszervezeinkkel (Eleker Heimatkomitee, Kulturkreis Elek), együttműködünk Elek Város Önkormányzatával többek között a bel- és külföldi kapcsolatok ápolásában.
- Székház fenntartása: Az Eleki Németek Egyesülete Elek várostól korábban tulajdonba kapott egy ingatlant, ami az egyesület és a német önkormányzat székházának ad helyet. Itt vannak a német tájszobák, valamint a ház szolgál a német közösség programjainak helyszíneként. A tájszobák gondozásában, a székház szükséges fenntartási-felújítási munkálataiban folyamatosan együttműködünk, pályázatokkal, anyagi forrásokkal segítjük az egyesületet.

 

Tisztségviselők:

Elnök: Wittmann László

Alelnök: Singer Ferenc

Gazdasági vezető:

 

Önkormányzat hivatalos adatai:
Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Eleker Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
Székhelye: 5742 Elek, Kétegyházi út 2.
Címere: téglalap alakú, középen rozmaring ág található, amelyet a nemzetiségi önkormányzat neve keretez magyar és német nyelven.
Ünnepe: Július első vasárnapja, Sarlós Boldogasszony ünnepe, az eleki római-katolikus templom búcsúja

 

Rendezvényeink, amelyeket az Eleki Németek Egyesületével közösen szervezünk:
- Farsangi maszkafelvonulás
- „Böjt közepe”
- Májusfa állítás és kitáncolás
- Anyanyelvi kulturális nap (évente más-más megyei, németek lakta településen)
- Sváb bál
- Elekiek Világtalálkozójának szervezésében való közremûködés
- Gasztronómiai hagyományok ápolása

 

Eleki Németek Közösségi Háza (Leimen Ház) / Gemeinschaftshaus der Eleker Deutschen (Haus Leimen):

Az eleki németek közösségi háza az eleki németség kulturális, közösségi életének központi helye. Emellett számos olyan programnak is helyet ad, amelyen más településekről, más országokból meghívott vendégek is számosan jelen vannak.

A Leimen Ház az Eleki Németek Egyesülete tulajdonában áll, az egyesület a házat 2003-ban kapta tulajdonba Elek Város Önkormányzatától.

A házban több szobában az eleki németség életét, berendezési tárgyait korhű módon bemutató kiállítás kapott helyet, amelyet 2020-ban pályázati források felhasználásával és az egyesületi tagok önzetlen munkájával megújítottunk. Ennek során a Leimen Ház befogadta a Németországban, az Eleker Heimatkomitee és a Kulturkreis Elek által létrehozott és eddig Leimen-St. Ilgenben kiállított tájszoba kiállítási anyagát is, tekintettel arra, hogy helyhiány miatt a kiállítást fel kellett számolni.

A nemzetiségi önkormányzat és a német egyesület folyamatosan törekszik a ház állapotának megőrzésére, fenntartására, így a ház méltó módon fogadhatja a látogatókat, és adhat helyet programjainknak, rendezvényeinknek. A ház és a kiállítás állandó nyitvatartással nem rendelkezik, de bejelentkezés alapján rendszeresen fogadunk szervezett csoportokat és egyéni látogatókat, akik érdeklődést mutatnak hagyományaink, kultúránk iránt. A látogatók összetétele vegyes, kül- és belföldről egyaránt érkeznek.


Tájszobák a Leimen Házban / Heimatstuben im Haus Leimen :
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


 

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung

Das Gesetz über die Nationalitäten aus dem Jahre 1993 hat es ermöglicht, in von Nationalitäten bewohnten Ortschaften die Minderheiten- bzw. Nationalitätenselbstverwaltungen zu gründen. In Elek wurde die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung, wie sie damals hieß, 1994 gegründet und ist seitdem ununterbrochen tätig, heute als Eleker Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung.

Aufgabenbereiche unserer Nationalitätenselbstverwaltung:

    • Pflege der deutschen Sprache: Wir arbeiten eng mit der Eleker Dr. Mester György Grundschule zusammen, die – deklariert auch in ihrem pädagogischen Programm – deutsch als Nationalitätensprache und Nationalitätenerziehung anbietet. Wir animieren die Schüler und Lehrer seit Jahren, an Wettbewerben zum Thema deutsche Sprache und Landeskunde teilzunehmen. Darüber hinaus prämieren wir zum Schuljahresende die Schüler, die ausgezeichnete Ergebnisse erzielt haben, und zu Beginn eines Schuljahres statten wir die Erstklässler mit Utensilien für den Schulalltag aus. Auch mit dem städtischen Kindergarten haben wir eine intensive Kooperation. Der Eleker Kindergarten verfügt dabei über drei deutsche Nationalitätengruppen.
    •
    • Pflege der deutschen Kultur: Die bedeutenden deutschen Sitten und Bräuche pflegen wir zusammen mit den Mitgliedern des Vereins der Deutschen in Elek. Solche Bräuche sind: traditioneller Maskenumzug zu Fasching, „Mita in tr Fasta“ (Mitten in der Fastenzeit), Maibaum aufstellen und austanzen, schwäbische Binkelbälle, Kerzen anzünden in der Adventszeit, Pflege der gastronomischen Traditionen, etc. In diese Arbeit wollen wir die Grundschule und den Kindergarten einbeziehen. Wir kooperieren mit der schulischen Tanzgruppe und unterstützen deren Auftritte.
    • Partnerschaften: Wir pflegen enge Kontakte zum Verein der Deutschen in Elek, zu den Eleker Nationalitätenselbstverwaltungen (slowakisch, rumänisch und roma), zur Grundschule, zum Kindergarten, zu den weiteren deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen im Komitat Békés, zum Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen im Komitat Békés, sowie zu unseren in Deutschland tätigen Partnerorganisationen (Eleker Heimatkomitee und Kulturkreis Elek). Mit der Stadtverwaltung der Stadt Elek arbeiten wir unter anderem bei der Pflege der in- und ausländischen Kontakte zusammen.
    • Instandhaltung unseres Gemeinschaftshauses: Die Stadt Elek hat dem Verein der Deutschen in Elek im Jahr 2003 das Eigentumsrecht an der Immobilie übertragen, in der heute der Verein und unsere deutsche Selbstverwaltung untergebracht sind. Hier sind die deutschen Heimatstuben eingerichtet und das Haus dient als zentraler Ort für die Programme der deutschen Gemeinschaft.
    • Wir unterstützen den Verein der Deutschen in Elek sowohl bei der Pflege der deutschen Heimatstube als auch der Gebäudeunterhaltung in finanzieller Hinsicht aus Eigenmitteln oder durch die Beantragung von Fördergeldern.

Unsere Amtsträger:
    • Vorsitzender: Wittmann László
    • 2. Vorsitzender: Singer Ferenc
    • Finanzleiterin:

Offizielle Daten zu unserer Nationalitätenselbstverwaltung:
Offizielle Benennung:
Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Eleker Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
Sitz: H-5742 Elek, Kétegyházi út 2.
Wappen: Im Rechteckform, in der Mitte ein Rosmarinast, umrahmt vom Namen der Nationalitätenselbstverwaltung ungarisch und deutsch.
Offizieller Festtag: der erste Julisonntag, das Fest von Maria Heimsuchung, Kirchweih der Eleker römisch-katholischen Kirche

Unsere Veranstaltungen, ausgerichtet gemeinsam mit dem Verein der Deutschen in Elek:
    • traditioneller Maskenumzug zu Fasching
    • „Mita in tr Fasta“ (Mitten in der Fastenzeit)
    • Maibaum aufstellen und austanzen
    • Tag der deutschen Kultur und Muttersprache (jährlich in jeweils anderen, von deutscher Nationalität bewohnten Ortschaften)
    • Schwäbischer Binkelball
    • Mitwirkung beim Weltfreundschaftstreffen der Eleker
    • Pflege der gastronomischen Traditionen

Das Gemeinschaftshaus dient als zentraler Ort im Kultur- und Gemeinschaftsleben der Eleker Deutschen. Darüber hinaus werden hier regelmäßig Programme veranstaltet, an denen zahlreiche Gäste sowohl aus Elek, als auch aus anderen Ortschaften und Ländern teilnehmen.
Das Haus Leimen steht im Eigentum des Vereins der Deutschen in Elek, das Eigentumsrecht erhielt der Verein im Jahre 2003 von der Stadt Elek.

In mehreren Zimmern des Hauses wurde eine Dauerausstellung eingerichtet, die das Leben und Einrichtungsgegenstände der Eleker deutschen Bevölkerung zeitgetreu präsentieren soll.

Die Dauerausstellung konnte 2020 aufgrund finanzieller Unterstützung durch die ungarische Regierung sowie durch zahlreiche Eigenleistungen der Vereinsmitglieder von Grund auf erneuert werden.

In diesem Zusammenhang konnte gleichzeitig die Eleker Heimatstube in Deutschland, die bislang in Leimen-St. Ilgen ausgestellt wurde, in das neue Museumskonzept integriert werden.

Die Nationalitätenselbstverwaltung und der deutsche Verein arbeiten ständig an der Erhaltung und Pflege des Hauses.

So kann das Haus als Schauplatz unserer Programme und Veranstaltungen dienen, in dem wir auch sehr gerne Gäste begrüßen.

Für das Haus und die Dauerausstellung gibt es keine geregelten Öffnungszeiten. Wir empfangen aber regelmäßig Gruppen und einzelne Besucher - sowohl aus In-, als auch aus Ausland - nach Terminabsprache, die sich für unsere Traditionen und Kultur interessieren.

 


 

Az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei:

 

2024. május 23.

2024. március 21.

2024. február 28.

2024. február 14.

2024. február 05.

2024. január 10.

 

2023. december 13.

2023. november 07. - közmeghallgatás

2023. október 26.

2023. október 03.

2023. szeptember 12.

2023. augusztus 23.

2023. augusztus 01.

2023. július 04.

2023. május 25.

2023. április 26.

2023. március 09.

2023. február 14.

2023. január 11.

 

2022. december 14.

2022. november 21. - együttes ülés

2022. november 15.

2022. november 15. - közmeghallgatás

2022. október 26.

2022. október 06.

2022. szeptember 14.

2022. szeptember 14 - együttes ülés

2022. augusztus 29.

2022. július 14.

2022. június 15.

2022. május 31.

2022. február 23.

 

2021. december 28.

2021. december 02.

2021. október 12.

2021. szeptember 28.

2021. augusztus 31.

2021. július 14.

2021. január 28. - június 30. (elnöki határozatok)

 

2020. november 03.

2020. október 01.

2020. szeptember 01.

2020. július 03.

2020. március 24.

2020. február 26.

2020. január 20.

2019. december 03.

2019. október 28.

 

 

2016. november 29.

2016. november 02.

2016. október 19.

2016. szeptember 22.

2016. szeptember 01.

2016. május 31.

2016. május 03.

2016. február 29.

2016. január 29.

 

2015. december 01. (közmeghallgatás)

2015. október 15.

2015. szeptember 10.

2015. augusztus 25.

2015. augusztus 13.

2015. július 02.

2015. május 20.

2015. április 09.

2015. február 27.

2015. január 26.

 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város