Rövid történeti áttekintés: Az eleki könyvtár 1969 óta mûködik jelenlegi helyén, az Ady Endre utca 2. szám alatt. Előtte a Mûvelõdési Ház emeletén volt a három helyiségből kialakított, 78 négyzetméteres alapterületû könyvtár. Mivel az állomány gyarapodása után kicsinek bizonyult a helyiség, átkerült ebbe a nagyobb intézménybe. Itt is csakhamar kinõtte magát, és a 125 négyzetméteres könyvtár ismét bővítésre szorult. A könyvállomány állandó növekedése, valamint a rendezvények gyakorisága miatt az alapterület 50 négyzetméterrel bővült, így jelenleg 175 négyzetméteren működik a könyvtár.

1979-ben a Megyei Könyvtár alakította ki az eleki könyvtárban az esztétikusan elrendezett olvasótermet és a zenei részleget. Külön nemzetiségi állomány is helyet kapott, valamint a folyóiratolvasó rész.

1994-ben a könyvtár újonnan épített raktárhelyiséggel bővült. Ez évben indult el a "Könyv, Könyvtár, Mûveltség" Alapítvány létrehozásának gondolata, mely 1995-ben cégbírósági bejegyzést nyert. Célja: az eleki könyvtárügy fejlesztése, az olvasók igényeinek kielégítése, közérdekû kezdeményezések támogatása.
Elek 1996-ban kapta meg a városi címet, ekkortól beszélhetünk városi könyvtárról. Az eleki könyvtár az önkormányzati közművelődési könyvtári hálózatokba tartozik, alapellátást szolgáló intézmény. 2010-től összevont intézményként funkcionál a mûvelődési központtal.

Kialakításra került a gyermek játszósarok, 2014-tõl Baba-mama klub alakult a könyvtárban.


A könyvtár minden évben részese az „Internet Fiesta” és „Országos Könyvtári Napok” programsorozatnak, melynek célja az olvasásnépszerûsítés és az olvasóvá nevelés elősegítése.
 

 

A könyvtár állománya:

- 26.362 könyv,
- 68 féle folyóirat,
- 897 hanghordozó,
- 150 audiovizuális dokumentum.

Ezenkívül :

- 25 kötet orosz,
- 659 román,
- 912 német,
- 602 szlovák nyelvû dokumentum.

 

A nemzetiségi ellátást a Békés Megyei Könyvtár biztosítja részünkre (német, román).


Helyismereti állomány:
Gyûjti a könyvtár az Elekkel kapcsolatos cikkeket, szakdolgozatokat, könyveket és minden olyan dokumentumot, amely Békés megyei kötődésű.

Szolgáltatások:
A könyvtárban az alapszolgáltatásokon (könyvtárlátogatás, kijelölt gyûjteményrészek helyben használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól) kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.
2009 óta a könyvkölcsönzés a TextLib integrált rendszerrel mûködik a könyvtárban, ami a többcélú visszakeresési lehetőséget teremtette meg a hagyományos kölcsönzés után.
Egy felnõtt olvasó egy alkalommal 6, egy gyermek olvasó 3 könyvet kölcsönözhet ki 1 hónapra. Amennyiben az állományban nem található meg az olvasó által kért mû, abban az esetben a keresett könyvet az Országos Dokumentumellátó Rendszersegítségével szerzi meg a könyvtár más könyvtáraktól, eredeti, vagy másolat formájában
2013 óta a „Márai-program” és 2014 óta az „NKA Könyvtámogatási program” pályázatai pluszban gyarapítják a könyvtár dokumentumainak gyûjteményét.

Beiratkozási díj:

(1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelődésről)
Felnőtteknek, nyugdíjasoknak: 600 Ft
16 éven felüli középiskolásoknak, diákigazolvánnyal rendelkezőknek: 300 Ft
16 éven aluliaknak: ingyenes
70 éven felüli nyugdíjasoknak: ingyenes
Könyvtári, levéltári és múzeumi dolgozóknak : ingyenes

 
Kiállítások, rendezvények: A könyvtár rendezvényei sokrétûek, minden korosztály érdeklődésének megfelelőek. A rendezvényeket bárki (könyvtári tagságtól függetlenül) látogathatja.

Ezek az alábbiak: -rendhagyó tanítási órák az iskolák tanulói részére, író - olvasó találkozók,  irodalmi estek, képzõmûvészeti kiállítások, könyvbemutatók,  zenés délutánok.

Ezenkívül lehetõség van - igény szerint - zenehallgatásra.

Kiállítások:

Néhány korábbi kiállító:

Corvus-Kora Róbert (olajfestmény)
Kabai László (akvarell)
Püspöki Jánosné (olajfestmény)
Nagyné Kocsis Éva (tûzzománc)
Siposné Nedró Mária (tûzzománc)
 

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig  9:00 - 17:00 óráig
 

Könyvtáros:

Juhászné Kiss Henrietta

Cím: 5742 Elek, Ady Endre utca 2.    Telefon: +36 66 240-032    WEB:

 

A könyvtári szolgáltatásokat  2021. január 1-től a Békés Megyei KSZR látja el. http://kszr.bmk.hu/index.php

Városi Könyvtár
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város