Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Hírek, információk

Bölcsõdei fejleszéti program

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsõdei fejlesztési program

Szerzõdött támogatás összege: 262.971.916,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Eleken az Óvoda-Bölcsõde intézmény a település három jól megközelíthetõ pontján helyezkedik el. Az Önkormányzat a Kétegyházi út 91. sz. alatti telephelyen 2018. szeptemberétõl egy 7 fõs mini bölcsõdét mûködtet. Az eltelt rövid idõszak alatt bebizonyosodott, hogy további bölcsõdei férõhelyekre van lakossági igény. Ennek kielégítése mûszakilag a mini bölcsõde épületében nem lehetséges.

A település önkormányzata a problémát felismerve pályázat adta lehetõségek kihasználásával a kor követelményeit kielégítõ egy csoportos bölcsõde létesítését határozták el a Táncsics utcai üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

Az új intézményegység építésével javulni fog a településen a kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetõsége. Nagy az igény bölcsõdei ellátásra, a jelenlegi 7 férõhelyes mini bölcsõde nem elegendõ.

Az új bölcsõde a már említett 5742 Elek, Táncsics utca 22. szám belterület 324 helyrajzi számon épül fel. A fejlesztés során kialakítandó új bölcsõdei/mini bölcsõdei csoport száma 1 db, a fejlesztés során kialakítandó új férõhelyek száma 14 db. A fejlesztéssel érintett tervezett új munkahelyek száma 3 db.

A bölcsõde épületének akadálymentesítését úgy tervezték, hogy mindenféle fogyatékkal élõ, vagy sérült személy számára a megközelítéstõl kezdõdõen a bejárat, a gyermekszoba, öltözõ-átadó, gyermekmosdó, a vezetõi iroda használatán keresztül mindenki számára elérhetõ legyen. A komplex akadálymentességhez szükséges akadálymentes WC –t terveznek.

A projektben eszközbeszerzés valósul meg, figyelembe véve a mûködõ bölcsõdei csoport meglévõ eszközállományát és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete szerinti „Az egyes bölcsõdei ellátások mûködtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök listáját”. kapcsolódóan eszközök beszerzését tervezzük a pályázat megvalósításából. A fejlesztés szükségessége a gyermekek érdekét figyelembe véve fontos.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

  Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00018

 Csapadékvíz elvezetés, II. ütem

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezetõ rendszer fejlesztése Eleken II. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00022

Szerzõdött támogatás összege: 111,45 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

A város csapadékvíz elvezetõ rendszerének II. ütemben tervezett fejlesztése, a már korábban megvalósult korszerûsítõ beruházások folytatása.

A projekt fõ célja a város környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelõzése.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett csatornahossz összesen: 1.244 m, mely a Vécsey sort, Semmelweis utcát, Gyulai utat, II. számú tavat, Petõfi utcát, Lõkösházi utat és a Kígyó utcát érintik. A megvalósítás eredményeképpen a csapadékvízelvezetõrendszer hiányából, illetve nem megfelelõ mûködésébõl származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszûnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a csapadékvízelvezetõ- rendszer üzemeltetése a következõ 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a város életére.

A projekt Elek város belterületén a 86; 173/9; 719; 747; 1482/16; 1482/3; 664; 1490; 1518/3;

1434/4 hrsz-ú területeken valósul meg. Zárt csatorna kialakítás csak különösen indokolt esetben, mûszaki okok miatt került betervezésre.

 Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

 

A megvalósítás idõszaka: 2018. március 1 - 2021. augusztus 31.

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

További információk itt.

 

 Épületenergetikai korszerûsítés

 

A kivitelezés során megvalósult a Naplemente Idõsek Otthona energetikai számításokkal megalapozott energetikai korszerûsítése, a nyílászárók cseréje, a fûtés korszerûsítése, az épület akadálymentesítése. Az épület villamos energia igényének biztosítására a tetõn napelem és napkollektor került elhelyezésre.
 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: Naplemente Idõsek Otthona, Elek, Gyulai út 15.
 

A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület hõtechnikai adottságainak javítása, ezáltal a fenntartási költségek csökkentése. Ezen túlmenõen a fejlesztés mind a dolgozók, mind pedig az épülethasználók és látogatók épületminõségét, munkakörnyezetét jelentõs mértékben javítani fogja.

 

  1 2 4  
 


Lap tetejére
Hírek
Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság! Elek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2022. május 30. napján (hétfõ) du. 15.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza Dísztermében. Amennyiben kérésük, kérdésük van, azt a könnyebb feldolgozhatóság érdekében szíveskedjenek a jegyzo@elek.hu e-mail címre megküldeni legkésõbb 2022. május 26. (csütörtök) 16.00 óráig. Megtisztelõ jelenlétükre számítunk! Tisztelettel: Szelezsán György s.k. polgármester

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS