Háziorvosi rendelõ felújítása

2010.06.04

 

Elek Város Háziorvosi Rendelõjének felújítása

Elek Város Önkormányzata 2008. június 9.-én sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/ Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerûsítése (DAOP-2007-4.1.1) pályázati felhívásra „Elek Város Háziorvosi Rendelõjének felújítása” címen. |
 
A projekt összköltsége: 43.551.783 Ft, a támogatás mértéke 90%, amely 39.196.604 Ft. A projekt megvalósítás tervezett kezdete 2009. május 29., tervezett befejezése 2009. augusztus 31. A pályázat közremûködõ szervezete a Regionális Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság.
 
A pályázat célja, hogy a településen minden lakos számára hozzáférhetõvé váljon megfelelõ infrastrukturális ellátottsággal rendelkezõ akadálymentes egészségügyi intézmény közszolgáltatása.

Elek városban rossz állapotú a háziorvosi rendelõ, hiányos, elavult eszközökkel rendelkeznek az orvosok. A problémák megoldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, eszközök beszerzésére.
 
Alapvetõ elképzelés a társadalmi esélykülönbségek csökkentése az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kiegyenlítése által. Ezen kívül a végleges és minõségi ellátás biztosítása korszerû és hatékony feltételrendszerek épület, gép-eszköz, IT kialakítása. A lakosság lakóhelyéhez közeli háziorvosi szolgálatok szolgáltatói szerepének megerõsítése és a szolgáltatások minõségének javítása rendkívül fontos feladata és célja is egyben a projektnek.

Pluhár László
polgármester


 

Megkezdõdtek a munkálatok:
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június
  
 
  2009. június 
  
 
  2009. június 
  
 
  2009. június 
  
 
  2009. június 
  
 
  2009. augusztus
  
 
  2009. augusztus
  

Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város