Virágzó Elek

2011.05.06

  

  Elek Város Önkormányzata 2010. november 12.-én sikeres pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ mintaprojektek pályázati felhívásra, „Virágzó Elek” címen, KEOP-6.2.0/A/09-2010-0117 azonosító számon.|
  A projekt összköltsége: 9.380.000.- Ft, a támogatás mértéke 95%, amely 8.911.000.- Ft. A projekt megvalósítás kezdete 2011. január 01., tervezett befejezése 2012. június 30.
  A pályázat közremûködõ szervezete a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
  A településünkön, mint ahogy Magyarországon eddig általában nem volt jellemzõ a szélesebb körben elterjedt komposztálás gyakorlata. A lakosok nem rendelkeznek bõvebb ismeretekkel ebben a témában, csak amit eddig a televízióból vagy a nyomtatott sajtóból szereztek. Így a mintaprojekt által szerzik meg elsõ benyomásaikat a komposztálás gyakorlatáról.
  Projektünkben házi komposztálást valósítunk meg Eleken. Mivel a városban a lakosság túlnyomó része kertes családi házban él, ott jelentõs mennyiségû szerves hulladék keletkezik. Ezidáig nem volt megfelelõ eljárás ezeknek a hulladékoknak a kezelésére, de a komposztálás révén megvalósulhat ezek újrahasznosítása a saját kertekben. Összesen 375 db, egyenként 600 literes komposztláda kerül kihelyezésre családi házanként 1-1 db.
  A komposztládát igénylõk számára csoportfoglalkozások megtartására kerül sor. A szakmai elõadás keretében az elõadó bemutatja hogyan kell összeszerelni a ládát és elõadja miért fontos a komposztálás, milyen elõnyei vannak, a komposztálás lépéseit, alapvetõ hasznos tudnivalókat.

Pluhár László
polgármester 

Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város