Bölcsődei fejlesztési program

2020.09.08

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsõdei fejlesztési program

Szerzõdött támogatás összege: 297.152.696,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Eleken az Óvoda-Bölcsõde intézmény a település három jól megközelíthetõ pontján helyezkedik el. Az Önkormányzat a Kétegyházi út 91. sz. alatti telephelyen 2018. szeptemberétõl egy 7 fõs mini bölcsõdét mûködtet. Az eltelt rövid idõszak alatt bebizonyosodott, hogy további bölcsõdei férõhelyekre van lakossági igény. Ennek kielégítése mûszakilag a mini bölcsõde épületében nem lehetséges.

A település önkormányzata a problémát felismerve pályázat adta lehetõségek kihasználásával a kor követelményeit kielégítõ egy csoportos bölcsõde létesítését határozta el a Táncsics utcai üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

Az új intézményegység építésével javult a településen a kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetõsége. Nagy az igény bölcsõdei ellátásra, a jelenlegi 7 férõhelyes mini bölcsõde nem volt elegendõ.

Az új bölcsõde a már említett 5742 Elek, Táncsics utca 22. szám belterület 324 helyrajzi számon épült fel. A fejlesztés során kialakított új bölcsõdei/mini bölcsõdei csoport száma 1 db, a fejlesztés során kialakított új férõhelyek száma 14 db. A fejlesztéssel érintett új munkahelyek száma 3 db.

A bölcsõde épületének akadálymentesítését úgy tervezték, hogy mindenféle fogyatékkal élõ, vagy sérült személy számára a megközelítéstõl kezdõdõen a bejárat, a gyermekszoba, öltözõ-átadó, gyermekmosdó, a vezetõi iroda használatán keresztül mindenki számára elérhetõ legyen. A komplex akadálymentességhez szükséges akadálymentes WC került beépítésre.

A projektben eszközbeszerzés valósult meg, figyelembe véve a mûködõ bölcsõdei csoport meglévõ eszközállományát és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete szerinti „Az egyes bölcsõdei ellátások mûködtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök" listáját. A fejlesztés szükségessége a gyermekek érdekét figyelembe véve fontos volt.

 

A projekt befejezési dátuma: 2022.10.31.

  Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00018

 

    

 

Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város