Digitális átállás...

2013.05.08

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE


MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ ÉRINTETTEKNEK?

 

TÁMOGATOTTAK KÖRE

A televíziózás világszerte folyamatosan fejlõdik, minõsége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni mûsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás idõpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetõek, ami több elõfizetési díj nélkül fogható| csatornát, jobb kép- és hangminõséget és számos kiegészítõ szolgáltatást (pl. elektronikus mûsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézõk számára.

 

KIK AZ ÉRINTETTEK?

A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót nézõ háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetõantennát használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió mûsorait látják elõfizetési díj nélkül. Aki kábeles vagy mûholdas szolgáltatás elõfizetõje, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás során nincs teendõje.

 

MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?

Az analóg földfelszíni módon televíziót nézõ háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális mûsorszórás vételére azért, hogy a nézõk az új digitális technológiával, jobb minõségben televíziózhassanak. A digitális földfelszíni mûsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó állapotú tetõ- vagy szobaantenna, koaxiális levezetõ kábel, valamint hagyományos analóg vevõegységgel rendelkezõ tévékészülék esetén egy dekóder ( jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges. Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévõ régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelõ digitális vevõegységet.

Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor elõfizethet valamelyik kábeltelevíziós, mûholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.

 

MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?

A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet megtekinteni:


1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.
Ezen idõpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a digitális adás vételére.

 

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendõ állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna T V, Duna World) digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését (set-top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.

Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:

- olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni mûsorszórási vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és 
- rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;

b) lakásfenntartási támogatást;

c) ápolási díjat kap;

d) idõskorúak járadékában;

e) saját jogon nevelési ellátásban;

f ) fogyatékossági támogatásban;

g) vakok személyi járadékában;

h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;

i) foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesül; illetve

j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idõsebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerû szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható. Háztartásonként több támogatási igény esetében az idõben korábbit fogadja el az NMHH.
A vissza nem térítendõ állami támogatás 2013. április 30-tól igényelhetõ.


TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Amennyiben a felmérõ a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg az igénybe vehetõ támogatási formákról és a támogatási jogosultság feltételeirõl szóló tájékoztatót, valamint az igénylõlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtõl számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak. A jogosult az általa kitöltött igénylõlapot átadhatja a felmérõnek, vagy a számára átadott válaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére. Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az NMHH felmérõi valamely okból nem kerestek fel, 2013. április 30. napjától nyújthat be igénylõlapot a támogatás igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási idõpontot követõ 30. napig.

Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérõi két ütemben, a lekapcsolási idõpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeirõl, az igénybe vehetõ választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylõlap kitöltésében.

Az igénylõlap letölthetõ a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhetõ válaszborítékkal ellátott igénylõlap kérhetõ a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.

A kitöltött igénylõlap alapján bejegyzett támogatási igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzésérõl és beszerelésérõl az NMHH gondoskodik.

Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás elõnyeit!

Bõvebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!

INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40

E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu

A Hirdetmény a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. éviLXXIV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggõ adatszolgáltatás, adatkezelés rendjérõl szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg mûsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

ELEK az én városom

Köszöntő

Köszöntjük Önt a nemzetiségi hagyományairól híres város vendégszerető és vendégváró lakói nevében.

Elek Város 4 nemzetiségû település, amely nemzetiségi hagyományairól nevezetes fontos történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezik. Az itt élők életét mindenkor meghatározza a jó termőföld és a mezőgazdaság helyzete. A gazdag történelmi múltra visszatekintő településünket 1232-ben említik először írásos emlékekben.

A város elsősorban kulturális életéről és rendezvényeiről híres, tánccsoportjaink folyamatosan szerepelnek a nemzetközi találkozókon. Településünk lakói szeretettel várják az eleki elszármazottakat a rendszeresen ismétlődő világtalálkozókra.

Elek Város Békés megyében, a határ mentén, a gyógyfürdőjéről ismert Gyula városától 12 km- re, a megyeszékhely Békéscsabától 25 km-re, a magyar-román határ közvetlen közelében fekszik. Közúton a 44. sz. főútról, Gyula felől közelíthető meg a település a legkönnyebben. A romániai Ottlaka irányába új határátkelő nyitása várható. Állandóan üzemelő, nemzetközi közúti határátkelő mûködik Gyulán, vasúti határátkelő pedig a 10 km-re fekvő Lökösházán.

Szelezsán György
polgármester
Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város