Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Intézmények - Óvoda-Bölcsõde

Óvoda-Bölcsõde

Az intézmény Elek város három jól megközelíthetõ pontján helyezkedik el. A város lakosságának összetételétõl (igény) függõen különbözõ nemzetiségi nyelvi nevelést folytat (német, román), mely óvodáinknak sajátos, egyéni karaktert biztosít. Egy székhellyel és két székhelyen kívüli telephellyel rendelkezünk, mely óvodánként két csoportban biztosítja a harmonikus, családias légkörben folyó nevelést, oktatást.
A helyi Pedagógiai Programunkban fogalmazottak szerint a néphagyományokra, a helyi hagyományok ápolására, megõrzésére, továbbvitelére helyezzük a hangsúlyt, a gyermeki kíváncsiságra, új iránti fogékonyságukra alapozva.
 

 

I. sz. Óvoda (székhely)

Intézményvezetõ: Gál Attiláné

Elek, Hõsök útja 9.
Telefon: +36 66 240-137

1972 –tõl német nemzetiségi nyelvi nevelést folytat. Két csoportban, osztatlan formában folyik a nevelõmunka (német, magyar). 2018 szeptemberétõl az intézmény székhelyeként mûködõ óvoda.

 

 

II. sz. Óvoda

Tagóvoda-vezetõ: Árvainé Nagy Mónika

Elek, Kétegyházi út 20.

Telefon/fax.: +36 66 240-418

1906- ban már az akkor még homogén német ajkú község elsõ magyar nyelvû óvodájaként funkcionált. Jelenlegi állapotában két csoportban német nemzetiségi nyelvet nevelõ óvoda, melyben az I.sz. Óvoda német csoportjával karöltve nemzetiségi táncokat is folytatnak az arra képzett pedagógusok.

 


III. sz. Óvoda

Elek, Kétegyházi út 91.
Telefon: +36 66 240-493
Tagóvoda-vezetõ: Burján-Bálint Ildikó 

Az óvodát 1957-ben nyitották meg, román nemzetiségi nyelvi nevelést 1959 óta folytat napjainkig. A régi épület helyére 1982-ben új és tágas, jól felszerelt épület került, melyben két csoport mûködik heterogén összetétellel (román, magyar).

 

 

 

Bölcsõde: Elek, Kétegyházi út 91.
Kisgyermeknevelõ-gondozó: Stumpf Jánosné
 

2018. szeptember 3-tól a III. sz. Óvoda épületében egy mini bölcsõde megnyitására került sor 7 fõ gyermekkel. Jól felszerelt, modern eszközkészlettel új, esztétikusan átalakított környezetben nyitotta meg ajtaját a bölcsõde, mely a helyi Bölcsõdei Szakmai Program figyelembevételével gondozza- neveli a kisgyermekeket.

 

 

Kapcsolódó anyagok:

- Szervezeti és Mûködési Szabályzat

- Nevelési program

- Házirend

- Szakmai program (bölcsõde)

- Közzétételi lista

 

 

 Lap tetejére
Hírek
Pályázati felhívás

Elek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet önerõ-biztosítási, utófinanszírozási, továbbá mûködési támogatás igénylése céljából.   Részletek, letölthetö anyagok itt.

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS