Mégegyszer az utcanév változásokról!

2013.12.10

Tisztelt Városlakók!


Az utcanév megváltoztatása az elõzetes elképzeléseim szerint is várhatóan nagy vihart kavart. Tudtam, hogy az emberek nehezen fognak változtatni a megszokott, régóta használt elnevezéseken, melyek hosszabb idõ óta létük részei, hozzájuk nõttek, kísérték õket| életük folyamán „jóban-rosszban”. Ezért érthetõen sokan közülük maguktól soha meg nem válnának a megszokottól.
Azonban a változtatás törvényileg elõírt, az érzelmek felett átnyúló kötelesség. A törvényeket sokszor akaratunk ellenére be kell tartani.
Magyarország Országgyûlése 2012. november 19. napján tartott ülésén fogadta el az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetõ elnevezések tilalmával összefüggõ  utcanevek módosításáról.
Ezzel kapcsolatos törvényi elõírás:

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet alapján a közterületek elnevezésének lehetõleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötõdõ személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.

Fentiek szerint
Jól látható, hogy a bal oldali oszlopban álló neveknek semmi köze Elekhez, helytörténeti szempontból sem. Ezeket hatalmi szóval ránk erõltették! Érdekelne hány eleki lakos véleményét kérték ekkor a névváltoztatásról.

 

Mostani utcanév

Új utcanév

Sallai Imre Gávai Gaál Jenõ /neki köszönhetõen Eleket nem Romániához csatolták, a XX. század elsõ felében már volt eleki utcanév/
Fürst Sándor Radványi György /eleki tanárember a szakiskola korábbi névadója/
Kun Béla Virág /történelmi név/
Mezõ Imre Zsellér /történelmi név/
Zalka Máté Pesti sor /történelmi név/
Szántó Kovács János Lakatos Menyhért /békési származású cigány író, József Attila díjas/
Bajcsy Zsilinszky Endre Nap /történelmi név/

Az un. „Új” utcaneveket egy XIX. Századi Elek térkép alapján azonosítottuk.
A Bajcsy és a Szántó Kovács János nevek egy akadémiai állásfoglalás alapján az ott lakók kérésére megmaradhatnak./ha ez így marad, akkor sajnos elvész a koncepcióba illeszkedõ Nap utca neve/ A többi utcanéven a törvényi elõírás alapján változtatni kell!
Azt hogy milyen nevet választunk az igen tág teret ad a képzeletünknek, de aki Eleken lakik és elekinek vallja magát, annak véleményem szerint elõdeink hagyományát kell tisztelnie, követnie. Már pedig a választott utcaneveket õk adták, /kivétel a Radványi és a Lakatos utca/ nem mostani kitaláció végterméke. Nem a politikai-társadalmi változások eredménye , csak a hagyományoknak megfelelõen többségében visszakapnák jogos régi elnevezésüket.
Ezeket az utcaneveket melyeket ma viselnek az utcák korábban az ott lakók megkérdezése nélkül egyszerûen átcserélték, egyik napról a másikra elvették a régieket. Aki egy kicsit is érdeklõdik a történelem irányában az könnyen minõsítheti ezen személyek tevékenységét. Könnyen megállapíthatóvá válik igen nagy kár volt az eredeti nevek megváltoztatása. Most itt lenne az a pillanat, amikor hosszú idõre lehet, hogy örökre visszaadhatnánk városunknak azt, amit jogtalanul elvettek tõle.
A lakosság körében elterjesztették, hogy sok pénzbe és fáradtságba fog kerülni ez a procedúra az ott lakóknak. Az igazság az, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzatnak kell viselnie, számlák alapján mindent meg kell téríteni a lakosságnak. Igen némi kényelmetlenséggel is jár, mert a szolgáltatóknak egy levélben be kell jelenteni a névváltozást. Sok egyéb teendõt a hivatalok egymás között automatikusan lebonyolítanak.
Idõközben felvettem a kapcsolatot hasonló problémával foglalatoskodó település polgármesteri hivatalának ügyintézõjével, aki elmondta, hogy a polgármester hivatal eljuttatja a szolgáltatóknak a megváltoztatott utcák nevét, milyen névbõl mi lett, csatolni kell hozzá egy képviselõtestületi döntési kivonatot és egy polgármesteri aláírást. Így a szolgáltatók ezen okmányok alapján a lakossági közremûködés nélkül átírják a címeket. Az is elképzelhetõ, elmondása szerint, hogy a Járási Hivatal okmányirodája 2-3 napra kitelepül, és a lakcímkártyákat helyben kicseréli.
Kérem városunk lakosságát, hogy amikor véleményüket kérik az új utcanevekrõl mindenkinek jusson eszébe, hogy a változtatást törvények követelik meg. Ezeket az utcaneveket õseink adták városunknak és most lehetõségünk lenne visszaadni azt, amit jogtalanul eloroztak. Mellesleg helytörténeti szempontból is helyrehozhatatlan hibát követnénk el, ha nem tennénk azt, amit most megtehetünk. Ezúton is szeretném tisztelettel kérni városunk minden jelenlegi és volt lakóját, hogy a közösség erejével támogassák az eredeti utcanevek visszaállítását. Ha már kötelesek vagyunk változtatni miért nem a lehetõ legjobbat választanánk?

Dávid Rémusz
önk.képviselõ

ELEK az én városom

Köszöntő

Köszöntjük Önt a nemzetiségi hagyományairól híres város vendégszerető és vendégváró lakói nevében.

Elek Város 4 nemzetiségû település, amely nemzetiségi hagyományairól nevezetes fontos történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezik. Az itt élők életét mindenkor meghatározza a jó termőföld és a mezőgazdaság helyzete. A gazdag történelmi múltra visszatekintő településünket 1232-ben említik először írásos emlékekben.

A város elsősorban kulturális életéről és rendezvényeiről híres, tánccsoportjaink folyamatosan szerepelnek a nemzetközi találkozókon. Településünk lakói szeretettel várják az eleki elszármazottakat a rendszeresen ismétlődő világtalálkozókra.

Elek Város Békés megyében, a határ mentén, a gyógyfürdőjéről ismert Gyula városától 12 km- re, a megyeszékhely Békéscsabától 25 km-re, a magyar-román határ közvetlen közelében fekszik. Közúton a 44. sz. főútról, Gyula felől közelíthető meg a település a legkönnyebben. A romániai Ottlaka irányába új határátkelő nyitása várható. Állandóan üzemelő, nemzetközi közúti határátkelő mûködik Gyulán, vasúti határátkelő pedig a 10 km-re fekvő Lökösházán.

Szelezsán György
polgármester
   
 
   
Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város