Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Önkormányzat - Német Nemzetiségi Önk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

 Az 1993-ban megjelent nemzetiségi törvény lehetõvé tett azt, hogy Magyarország nemzetiség lakta településein megalakuljanak a kisebbségi önkormányzatok. Eleken 1994-ben alakult meg a Német Kisebbségi Önkormányzat, majd 1998-ban és 2002-ben is.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat feladata:

- a német kultúra támogatása
- a német anyanyelvi hagyományápoló közösségek (ide tartozik az ifjúsági tánccsoport is) mûvelõdési programjainak támogatása,
- nagyon fontos az identitás (azonosság) védelme,
- a német anyanyelv oktatásának támogatása (óvodákban, iskolában, nyelvtanfolyamokon),
- feladat még a tárgyi emlékek, a németséggel kapcsolatos örökség felkutatása, azok gyûjtése és a berendezett tájszobák anyagának állandó bõvítése.

A megválasztott 5 képviselõ társadalmi megbízatásból - tiszteletdíj nélkül - látja el feladatait.

 

Tisztségviselõk:

Elnök: Niedermayer Ernõ

Tagok: Szelényi Ernõné (elnökhelyettes), Ottlakán Ottó Györgyné (gazdasági vezetõ)

 

 Az önkormányzat hivatalos elnevezése:
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Elek.
Deutche Minderheitenselbstverwltung der Eleker Deuchen.
Székhelye: 5742 Elek, Kétegyházi út 2. (Eleki Németek Közösségi "Leimen" Házában)
Pecsétje: téglalap alakú, középen rozmaring-ág található, melyet a kisebbségi önkormányzat neve keretez magyarul és németül.
Ünnepe: július elsõ vasárnapja, vagyis Sarlós Boldogasszony ünnepe, ez az Eleki Templom búcsúja is.

A kisebbségi önkormányzat évente 6 alkalommal, vagy az aktualitásoknak megfelelõen ülésezik. A testületi ülésrõl jegyzõkönyv készül, mely tartalmazza a képviselõk által hozott határozatokat.
Önkormányzatunk munkáját segíti a Békés Megyei Nemzeti és Etnikai Bizottság (Békéscsaba), valamint a Békés Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége (Gyula). 


     

 Rendezvények:

 • Anyanyelvi Kulturális Napok szervezése, mindig más településen
 • Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozó (Eleken van az állandó helyszíne)
 • Sváb bálak (téli és nyári megrendezése)
 • a kétévenként megrendezésre kerülõ Elekiek Világtalálkozójának aktív részvétel
 • kiállítások (festmény, fafaragás, stb.) szervezése a Német Közösségi "Leimen" Házban

 

 Kapcsolatot tartunk Magyarországon:

 • a német kisebbség országos és regionális szervezeteivel
 • a megyei önkormányzattal
 • a Békés Megyei Nemzeti és Etnikai Bizottsággal (Békéscsaba)
 • a Békés Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségével (Gyula)
 • a többi település kisebbségi önkormányzataival (Almáskamarás, Kétegyháza, Gyula, Gyomaendrõd, Orosháza, Békés, Mezõberény)
 • az Eleki Németek Egyesületével
 • más társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal
  az anyaországgal:
 • ezen belül Elek testvérvárosaival (Gerolzhofen, Leimen, Laudenbach)
 • Baden-Würtenberg tartománnyal
 • egyéb német nyelvterületen mûködõ civil és társadalmi szervezettel

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat   •   Elek, Kétegyházi út 2.
 

Az önkormányzati ülések jegyzõkönyvei:

 

 

2016. november 29.

2016. november 02.

2016. október 19.

2016. szeptember 22.

2016. szeptember 01.

2016. május 31.

2016. május 03.

2016. február 29.

2016. január 29.

 

2015. december 01. (közmeghallgatás)

2015. október 15.

2015. szeptember 10.

2015. augusztus 25.

2015. augusztus 13.

2015. július 02.

2015. május 20.

2015. április 09.

2015. február 27.

2015. január 26.

 

 

Hírek
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

Elek Város Helyi Választási Bizottsága 4/2018.(IX.7.) számú határozata Elek Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 69. § (2) bekezdése, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (2) bekezdése alapján Elek városban a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2018. december 2. (vasárnap) napjára tűzi ki. Elek Város Helyi Választási

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS