Elek a négynemzetiségű kisváros

Intézmények - Óvoda-Bölcsőde

Óvoda-Bölcsőde

Az intézmény Elek város három jól megközelíthető pontján helyezkedik el. A város lakosságának összetételétől (igény) függően különböző nemzetiségi nyelvi nevelést folytat (német, román), mely óvodáinknak sajátos, egyéni karaktert biztosít. Egy székhellyel és két székhelyen kívüli telephellyel rendelkezünk, mely óvodánként két csoportban biztosítja a harmonikus, családias légkörben folyó nevelést, oktatást.
A helyi Pedagógiai Programunkban fogalmazottak szerint a néphagyományokra, a helyi hagyományok ápolására, megőrzésére, továbbvitelére helyezzük a hangsúlyt, a gyermeki kíváncsiságra, új iránti fogékonyságukra alapozva.
 

 

I. sz. Óvoda (székhely)

Intézményvezető: Gál Attiláné

Elek, Hõsök útja 9.
Telefon: +36 66 240-137

1972 –től német nemzetiségi nyelvi nevelést folytat. Két csoportban, osztatlan formában folyik a nevelőmunka (német, magyar). 2018 szeptemberétől az intézmény székhelyeként működő óvoda.

 

 

II. sz. Óvoda

Tagóvoda-vezetõ: Árvainé Nagy Mónika

Elek, Kétegyházi út 20.

Telefon/fax.: +36 66 240-418

1906- ban már az akkor még homogén német ajkú község első magyar nyelvű óvodájaként funkcionált. Jelenlegi állapotában két csoportban német nemzetiségi nyelvet nevelő óvoda, melyben az I.sz. Óvoda német csoportjával karöltve nemzetiségi táncokat is folytatnak az arra képzett pedagógusok.

 


III. sz. Óvoda

Elek, Kétegyházi út 91.
Telefon: +36 66 240-493
Tagóvoda-vezetõ: Burján-Bálint Ildikó 

Az óvodát 1957-ben nyitották meg, román nemzetiségi nyelvi nevelést 1959 óta folytat napjainkig. A régi épület helyére 1982-ben új és tágas, jól felszerelt épület került, melyben két csoport működik heterogén összetétellel (román, magyar).

 

 

 

Bölcsőde: Elek, Kétegyházi út 91.
Kisgyermeknevelő-gondozó: Stumpf Jánosné
 

2018. szeptember 3-tól a III. sz. Óvoda épületében egy mini bölcsőde megnyitására került sor 7 fő gyermekkel. Jól felszerelt, modern eszközkészlettel új, esztétikusan átalakított környezetben nyitotta meg ajtaját a bölcsőde, mely a helyi Bölcsődei Szakmai Program figyelembevételével gondozza- neveli a kisgyermekeket.

 

 

Kapcsolódó anyagok:

- Szervezeti és Mûködési Szabályzat

- Nevelési program

- Házirend

- Szakmai program (bölcsőde)

- Közzétételi lista

 

 

 

Hírek
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati lehetőség

Elek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

  További részletek »

Fényképgaléria

21