Eleki iskolák fejlesztése

2011.03.09

 

 


Elek Város Önkormányzata 2008. március 31-én sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, A peadgógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1/07/1) címû pályázati felhívásra “Az eleki iskolák fejlesztése” címen.

A projekt összköltsége 16.425.440.- Ft, a támogatás mértéke 100%. A projekt megvalósítás kezdete| 2010.11.01., tervezett befejezése 2011.06.30.

A pályázat kiemelt célja az iskolarendszerû oktatás informatikai fejlesztése, az „intelligens iskola” létrehozása, amely elsõsorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.
A fejlesztés minden közoktatási intézmény számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek kiegyenlítéséhez.

A település részérõl a pályázat lehetõséget biztosít az Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda és a Román Általános Iskola részére Interaktív táblák és azok mûködtetéséhez szükséges szoftverek, csomagok beszerzésére, melynek összege 15.177.500.- Ft. Az Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda az I. feladatellátási helyen (5742 Elek, Lõkösházi út 17-19.) 6 db, a II. feladatellátási helyen (5742 Elek, Lõkösházi út 10.) 5 db, és a Román Általános Iskola (5742 Elek, Lõkösházi út 3.) 3 db interaktív táblával fog gazdagodni.
  

Pluhár László
polgármester

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: dr. Mester György Általános Iskola

Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város