Családi fogyasztói közösségek földgáz vételezési kedvezménye

2022.09.15

Tisztelt Lakosság!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításával a Kormány lehetővé tette, hogy a vehessenek igénybe azzal, hogy az együtt lakó, többgenerációs családok esetén az ingatlanon belül legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található.

A lakás rendeltetési egység fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a határozza meg, miszerint:
(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A kedvezmény igénybevételéhez a település jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges, amelyet az egyetemes szolgáltató részére kell megküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hatósági bizonyítvány nem több generáció együttélésének tényét igazolja, hanem, azt,  hogy az adott ingatlanban ténylegesen hány db lakás rendeltetési egység (önálló lakás) található. A hatósági bizonyítvány  kizárólag a lakossági fogyasztási célú földgáz nagyobb mennyiségű, kedvezményes áron történő igénybevétele céljából használható fel.

A hatósági bizonyítvány kiállításához a jegyzőnek címzett írásbeli kérelem benyújtása szükséges (személyesen, postai úton, vagy Hivatali kapun keresztül), amely tartalmazza a kérelmező és a kérelemmel érintett ingatlan adatait, továbbá az ingatlanon belül található lakás rendeltetési egységek számát. A kitöltendő kérelemminta elérhető az alábbi linken, vagy kérhető az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal portáján.

A kérelem benyújtását és annak feldolgozását követően helyszíni szemle megtartására kerül sor, mely során a Hivatal kollégái a kérelemben foglaltakat, illetve a lakás rendeltetési egység jogszabályban meghatározott feltételeinek fennállását személyesen is ellenőrzik.  A helyszíni szemle lehetséges időpontjáról valamennyi ügyfél előzetes tájékoztatást kap.

Amennyiben az ingatlan és lakás rendeltetési egységek száma a jogszabályi előírásoknak megfelel, úgy a jegyző 8 napon belül a hatósági bizonyítványt kiállítja.

A témával kapcsolatban felmerülő további kérdéseik esetén Hoffmann György műszaki ügyintéző áll rendelkezésükre a következő elérhetőségeken:
email: muszak@elek.hu
telefon: 66/240 411

 

Letölthető nyomtatvány itt.

 

Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város