Álláspályázatok (kistérségi)

2010.08.02

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgató(magasabb vezetõ)
munkakör betöltésére.

- A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

- Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

- A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 3 évig szól.

- A munkavégzés helye: Békés megye, 5742 Elek, Lõkösházi út 17-19.

- A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
a pedagógiai szakszolgálat megszervezése, vezetése, a szükséges vizsgálatok megszervezése, elvégzése, a jelentések, beszámolók elkészítése, nyilvántartások vezetése, pályázatok elkészítése

- Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításár és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény, valamint az illetmény, juttatások a törvényi elõírások alapulvételével rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 fõiskola, gyógypedagógus szakképesítés és közoktatási vezetõ szakvizsga
 gyógypedagógusi szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP
 B kategóriás jogosítvány
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 büntetlen elõélet, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, és végzettséget igazoló dokumentumok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 végzettséget igazoló dokumentumok
 vezetési program
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 nyilatkozat, amelyben a pályázati feltételeket a pályázó elfogadja

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2011. január 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 10.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lebenszky Attila nyújt, a 66/642-641 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás címére történõ megküldésével (5700 Gyula, Damjanich u. 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot 325/2010., valamint a munkakör megnevezését: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgató.
 Személyesen: Lebenszky Attila, Békés megye, 5700 Gyula Damjanich u. 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Gyula város honlapja 2010. augusztus 2.
 Gyula Kistérség honlapja – 2010. augusztus 2.
 Elek, Kétegyháza, Lõkösháza települések honlapjai – 2010. augusztus 2.

 

 


 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
1 fõ logopédus
munkakör betöltésére.

 

- A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

- Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

- A munkavégzés helye: Békés megye, 5742 Elek, Lõkösházi út 17-19.

- A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: logopédiai ellátás, utazó tanári és ambuláns formában – óvodás és iskolás gyerekeknél

- Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításár és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 fõiskola, logopédia szakos gyógypedagógus
 felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP
 B kategóriás jogosítvány
 magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 végzettséget igazoló dokumentumok
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 19.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelezsánné Poptyilikán Anikó nyújt, a  06-70/338-5573 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történõ megküldésével (5700 Gyula, Damjanich u. 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot 326/2010., valamint a munkakör megnevezését: 1 fõ logopédus.
 Személyesen: Szelezsánné Poptyilikán Anikó, Békés megye, 5700 Gyula Damjanich u. 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Gyula város honlapja 2010. augusztus 3.
 Gyula Kistérség honlapja – 2010. augusztus 3.
 Elek, Kétegyháza, Lõkösháza települések honlapjai – 2010. augusztus 3.

 

 


 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
1 fõ gyógypedagógus vagy pszichopedagógus
munkakör betöltésére.

 

- A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

- Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

- A munkavégzés helye: Békés megye, 5742 Elek, Lõkösházi út 17-19.

- A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: utazó gyógypedagógusként a kistérség településein gyógypedagógiai vizsgálatok végzése, szakvélemény készítése, terápiás és fejlesztõ foglalkozások vezetése

- Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításár és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 fõiskola, gyógypedagógus vagy pszichopedagógus
 felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP
 B kategóriás jogosítvány
 magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 végzettséget igazoló dokumentumok
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 19.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelezsánné Poptyilikán Anikó nyújt, a  06-70/338-5573 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történõ megküldésével (5700 Gyula, Damjanich u. 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot 326/2010., valamint a munkakör megnevezését: 1 fõ gyógypedagógus vagy pszichopedagógus.
 Személyesen: Szelezsánné Poptyilikán Anikó, Békés megye, 5700 Gyula Damjanich u. 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Gyula város honlapja 2010. augusztus 3.
 Gyula Kistérség honlapja – 2010. augusztus 3.
 Elek, Kétegyháza, Lõkösháza települések honlapjai – 2010. augusztus 3.

 

 


 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
1 fõ pszichológus
munkakör betöltésére.

 

- A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

- Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

- A munkavégzés helye: Békés megye, 5742 Elek, Lõkösházi út 17-19.

- A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: utazó szakszolgálat keretében pszichológusi feladatok (diagnosztika, szakvélemények készítése, terápiás foglalkozások szervezése) ellátása a kistérségben

- Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításár és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 egyetem, pszichológus
 felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP
 B kategóriás jogosítvány
 magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 végzettséget igazoló dokumentumok
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 19.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelezsánné Poptyilikán Anikó nyújt, a  06-70/338-5573 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történõ megküldésével (5700 Gyula, Damjanich u. 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot 326/2010., valamint a munkakör megnevezését: 1 fõ gyógypedagógus vagy pszichopedagógus.
 Személyesen: Szelezsánné Poptyilikán Anikó, Békés megye, 5700 Gyula Damjanich u. 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Gyula város honlapja 2010. augusztus 3.
 Gyula Kistérség honlapja – 2010. augusztus 3.
 Elek, Kétegyháza, Lõkösháza települések honlapjai – 2010. augusztus 3.

 

ELEK az én városom

Köszöntő

Köszöntjük Önt a nemzetiségi hagyományairól híres város vendégszerető és vendégváró lakói nevében.

Elek Város 4 nemzetiségû település, amely nemzetiségi hagyományairól nevezetes fontos történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezik. Az itt élők életét mindenkor meghatározza a jó termőföld és a mezőgazdaság helyzete. A gazdag történelmi múltra visszatekintő településünket 1232-ben említik először írásos emlékekben.

A város elsősorban kulturális életéről és rendezvényeiről híres, tánccsoportjaink folyamatosan szerepelnek a nemzetközi találkozókon. Településünk lakói szeretettel várják az eleki elszármazottakat a rendszeresen ismétlődő világtalálkozókra.

Elek Város Békés megyében, a határ mentén, a gyógyfürdőjéről ismert Gyula városától 12 km- re, a megyeszékhely Békéscsabától 25 km-re, a magyar-román határ közvetlen közelében fekszik. Közúton a 44. sz. főútról, Gyula felől közelíthető meg a település a legkönnyebben. A romániai Ottlaka irányába új határátkelő nyitása várható. Állandóan üzemelő, nemzetközi közúti határátkelő mûködik Gyulán, vasúti határátkelő pedig a 10 km-re fekvő Lökösházán.

Szelezsán György
polgármester
   
 
   
Aktualitások
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város