Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Csapadékvíz elvezetés, II. ütem

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezetõ rendszer fejlesztése Eleken II. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00022

Szerzõdött támogatás összege: 111,45 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

A város csapadékvíz elvezetõ rendszerének II. ütemben tervezett fejlesztése, a már korábban megvalósult korszerûsítõ beruházások folytatása.

A projekt fõ célja a város környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelõzése.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett csatornahossz összesen: 1.244 m, mely a Vécsey sort, Semmelweis utcát, Gyulai utat, II. számú tavat, Petõfi utcát, Lõkösházi utat és a Kígyó utcát érintik. A megvalósítás eredményeképpen a csapadékvízelvezetõrendszer hiányából, illetve nem megfelelõ mûködésébõl származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszûnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a csapadékvízelvezetõ- rendszer üzemeltetése a következõ 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a város életére.

A projekt Elek város belterületén a 86; 173/9; 719; 747; 1482/16; 1482/3; 664; 1490; 1518/3;

1434/4 hrsz-ú területeken valósul meg. Zárt csatorna kialakítás csak különösen indokolt esetben, mûszaki okok miatt került betervezésre.

 Vissza az összes hírhez »

Lap tetejére
Hírek
Integrált Településfejlesztési Stratégia

H I R D E T M É N Y Elek város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökr?l, valamint egyes

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS