Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Hírek, információk

Bölcsődei fejleszéti program

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei fejlesztési program

Szerződött támogatás összege: 249.554.530,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Eleken az Óvoda-Bölcsőde intézmény a település három jól megközelíthető pontján helyezkedik el. Az Önkormányzat a Kétegyházi út 91. sz. alatti telephelyen 2018. szeptemberétől egy 7 fős mini bölcsődét működtet. Az eltelt rövid időszak alatt bebizonyosodott, hogy további bölcsődei férőhelyekre van lakossági igény. Ennek kielégítése műszakilag a mini bölcsőde épületében nem lehetséges.

A település önkormányzata a problémát felismerve pályázat adta lehetőségek kihasználásával a kor követelményeit kielégítő egy csoportos bölcsőde létesítését határozták el a Táncsics utcai üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

Az új intézményegység építésével javulni fog a településen a kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetősége. Nagy az igény bölcsődei ellátásra, a jelenlegi 7 férőhelyes mini bölcsőde nem elegendő.

Az új bölcsőde a már említett 5742 Elek, Táncsics utca 22. szám belterület 324 helyrajzi számon épül fel. A fejlesztés során kialakítandó új bölcsődei/mini bölcsődei csoport száma 1 db, a fejlesztés során kialakítandó új férőhelyek száma 14 db. A fejlesztéssel érintett tervezett új munkahelyek száma 3 db.

A bölcsőde épületének akadálymentesítését úgy tervezték, hogy mindenféle fogyatékkal élő, vagy sérült személy számára a megközelítéstől kezdődően a bejárat, a gyermekszoba, öltöző-átadó, gyermekmosdó, a vezetői iroda használatán keresztül mindenki számára elérhető legyen. A komplex akadálymentességhez szükséges akadálymentes WC –t terveznek.

A projektben eszközbeszerzés valósul meg, figyelembe véve a működő bölcsődei csoport meglévő eszközállományát és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete szerinti „Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök listáját”. kapcsolódóan eszközök beszerzését tervezzük a pályázat megvalósításából. A fejlesztés szükségessége a gyermekek érdekét figyelembe véve fontos.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

  Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00018

 Csapadékvíz elvezetés, II. ütem

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eleken II. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00022

Szerződött támogatás összege: 111,45 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

A város csapadékvíz elvezető rendszerének II. ütemben tervezett fejlesztése, a már korábban megvalósult korszerűsítő beruházások folytatása.

A projekt fő célja a város környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett csatornahossz összesen: 1.244 m, mely a Vécsey sort, Semmelweis utcát, Gyulai utat, II. számú tavat, Petőfi utcát, Lőkösházi utat és a Kígyó utcát érintik. A megvalósítás eredményeképpen a csapadékvízelvezetőrendszer hiányából, illetve nem megfelelő működéséből származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszűnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a csapadékvízelvezető- rendszer üzemeltetése a következő 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a város életére.

A projekt Elek város belterületén a 86; 173/9; 719; 747; 1482/16; 1482/3; 664; 1490; 1518/3;

1434/4 hrsz-ú területeken valósul meg. Zárt csatorna kialakítás csak különösen indokolt esetben, műszaki okok miatt került betervezésre.

 Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

 

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1 - 2021. augusztus 31.

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

További információk itt.

 

 Épületenergetikai korszerûsítés

 

A kivitelezés során megvalósult a Naplemente Idősek Otthona energetikai számításokkal megalapozott energetikai korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, az épület akadálymentesítése. Az épület villamos energia igényének biztosítására a tetőn napelem és napkollektor került elhelyezésre.
 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: Naplemente Idősek Otthona, Elek, Gyulai út 15.
 

A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület hőtechnikai adottságainak javítása, ezáltal a fenntartási költségek csökkentése. Ezen túlmenően a fejlesztés mind a dolgozók, mind pedig az épülethasználók és látogatók épületminőségét, munkakörnyezetét jelentős mértékben javítani fogja.

 

  1 3  
 


Lap tetejére
Hírek
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati lehetőség

Elek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS