Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Hírek, információk

Diétás étkezési lehetõség az eleki Napközi Konyhán

A diétás étkezést igénybe vevõk száma évrõl évre növekszik. Ma már számos gyermek és felnõtt egészségi állapota igényel speciális étrendet. Önkormányzatunk érzékelte az ételallergiás egyének étkeztetésével kapcsolatos, családokra nehezedõ terheket, ezért további 3 féle különleges étel fajtával biztosítja a diétás közétkeztetést.

Igénybe vehetõ: Tejmentes, Gluténmentes és Szénhidrát csökkentett étkezés is.

Bízunk benne, hogy sokan igénybe fogják venni az új diétás ételeket!

Bõvebb információ:
Napközi Konyha
Elek, Semmelweis u. 14.
06-66/241-133

 Bölcsõdei fejleszéti program

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsõdei fejlesztési program

Szerzõdött támogatás összege: 249.554.530,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Eleken az Óvoda-Bölcsõde intézmény a település három jól megközelíthetõ pontján helyezkedik el. Az Önkormányzat a Kétegyházi út 91. sz. alatti telephelyen 2018. szeptemberétõl egy 7 fõs mini bölcsõdét mûködtet. Az eltelt rövid idõszak alatt bebizonyosodott, hogy további bölcsõdei férõhelyekre van lakossági igény. Ennek kielégítése mûszakilag a mini bölcsõde épületében nem lehetséges.

A település önkormányzata a problémát felismerve pályázat adta lehetõségek kihasználásával a kor követelményeit kielégítõ egy csoportos bölcsõde létesítését határozták el a Táncsics utcai üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

Az új intézményegység építésével javulni fog a településen a kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetõsége. Nagy az igény bölcsõdei ellátásra, a jelenlegi 7 férõhelyes mini bölcsõde nem elegendõ.

Az új bölcsõde a már említett 5742 Elek, Táncsics utca 22. szám belterület 324 helyrajzi számon épül fel. A fejlesztés során kialakítandó új bölcsõdei/mini bölcsõdei csoport száma 1 db, a fejlesztés során kialakítandó új férõhelyek száma 14 db. A fejlesztéssel érintett tervezett új munkahelyek száma 3 db.

A bölcsõde épületének akadálymentesítését úgy tervezték, hogy mindenféle fogyatékkal élõ, vagy sérült személy számára a megközelítéstõl kezdõdõen a bejárat, a gyermekszoba, öltözõ-átadó, gyermekmosdó, a vezetõi iroda használatán keresztül mindenki számára elérhetõ legyen. A komplex akadálymentességhez szükséges akadálymentes WC –t terveznek.

A projektben eszközbeszerzés valósul meg, figyelembe véve a mûködõ bölcsõdei csoport meglévõ eszközállományát és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete szerinti „Az egyes bölcsõdei ellátások mûködtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök listáját”. kapcsolódóan eszközök beszerzését tervezzük a pályázat megvalósításából. A fejlesztés szükségessége a gyermekek érdekét figyelembe véve fontos.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

  Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00018

 Csapadékvíz elvezetés, II. ütem

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezetõ rendszer fejlesztése Eleken II. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00022

Szerzõdött támogatás összege: 111,45 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

A város csapadékvíz elvezetõ rendszerének II. ütemben tervezett fejlesztése, a már korábban megvalósult korszerûsítõ beruházások folytatása.

A projekt fõ célja a város környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelõzése.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett csatornahossz összesen: 1.244 m, mely a Vécsey sort, Semmelweis utcát, Gyulai utat, II. számú tavat, Petõfi utcát, Lõkösházi utat és a Kígyó utcát érintik. A megvalósítás eredményeképpen a csapadékvízelvezetõrendszer hiányából, illetve nem megfelelõ mûködésébõl származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszûnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a csapadékvízelvezetõ- rendszer üzemeltetése a következõ 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a város életére.

A projekt Elek város belterületén a 86; 173/9; 719; 747; 1482/16; 1482/3; 664; 1490; 1518/3;

1434/4 hrsz-ú területeken valósul meg. Zárt csatorna kialakítás csak különösen indokolt esetben, mûszaki okok miatt került betervezésre.

 Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

 

A megvalósítás idõszaka: 2018. március 1 - 2021. augusztus 31.

 

A támogatás mértéke: 100 %

 

További információk itt.

 

 Épületenergetikai korszerûsítés

 

A kivitelezés során megvalósult a Naplemente Idõsek Otthona energetikai számításokkal megalapozott energetikai korszerûsítése, a nyílászárók cseréje, a fûtés korszerûsítése, az épület akadálymentesítése. Az épület villamos energia igényének biztosítására a tetõn napelem és napkollektor került elhelyezésre.
 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne: Naplemente Idõsek Otthona, Elek, Gyulai út 15.
 

A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület hõtechnikai adottságainak javítása, ezáltal a fenntartási költségek csökkentése. Ezen túlmenõen a fejlesztés mind a dolgozók, mind pedig az épülethasználók és látogatók épületminõségét, munkakörnyezetét jelentõs mértékben javítani fogja.

 

  1 3  
 


Lap tetejére
Hírek
Integrált Településfejlesztési Stratégia

H I R D E T M É N Y Elek város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökr?l, valamint egyes

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS