Elek a négynemzetiségű kisváros

Intézmények - Óvodák

Óvodák

Napköziotthonos Óvodák
Óvodavezetõ: Gál Attiláné
Elek, Kétegyházi út 20.
Telefon/fax.: +36 66 240-418

 
A Napköziotthonos Óvodák Elek város három jól megközelíthetõ pontján helyezkedik el. Egy székhellyel és két székhelyen kívüli egységgel mûködik. A város lakosságának összetételétõl (igény) függõen különbözõ nemzetiségi nyelvi nevelést folytat (német, román).
Az óvodánkénti három csoport biztosítja a nevelés harmonikus, családias hangulatát. Az óvoda helyi nevelési programjában foglaltaknak megfelelõen komoly szerepet vállal a város népi hagyományainak megõrzésében, alakításában. 
 

 

I. sz. Óvoda


Elek, Hõsök útja 9.
Telefon: +36 66 240-137
Tagóvoda-vezetõ: Gál Attiláné


1972-tõl német, 2001-tõl román nemzetiségi nyelvi nevelés folyik. Három osztatlan csoportban folyik a nevelés. A nemzetiségi nyelvi nevelésen túl a roma etnikum felzárkóztatása, segítése is kiemelt feladat.

 

II. sz. Óvoda

Tagóvoda-vezetõ: Lõrincz Emese
Az óvodák székhelyeként is mûködõ intézmény. 1906-ban már az akkor még homogén német ajkú község elsõ magyar nyelvû óvodájaként funkcionált.

Jelenlegi állapotában háromcsoportos (vegyes) német nemzetiségi nyelvet, néptáncoktatást biztosító óvoda.

 

 


III. sz. Óvoda

 

Elek, Kétegyházi út 91.
Telefon: +36 66 240-493
Tagóvoda-vezetõ: Singer Éva

 

Az óvodát 1957-ben nyitották meg. Román anyanyelvû gyermekek részére a nemzetiségi nevelés 1959-ben kezdõdött meg. A régi óvoda helyére 1982-ben új, három csoportos, jól felszerelt épület került. A csoportok vegyes életkorúak. Az alaptevékenységen túl folytatódik a román nemzetiségi nyelvi nevelés. 

 

Kapcsolódó anyagok:

- Szervezeti és Mûködési Szabályzat

- Nevelési program

- Házirend