Elek a négynemzetiségű kisváros

Intézmények - Óvodák

Óvodák

Napköziotthonos Óvodák
Óvodavezetõ: Gál Attiláné
Elek, Kétegyházi út 20.
Telefon/fax.: +36 66 240-418

 
A Napköziotthonos Óvodák Elek város három jól megközelíthetõ pontján helyezkedik el. Egy székhellyel és két székhelyen kívüli egységgel mûködik. A város lakosságának összetételétõl (igény) függõen különbözõ nemzetiségi nyelvi nevelést folytat (német, román).
Az óvodánkénti három csoport biztosítja a nevelés harmonikus, családias hangulatát. Az óvoda helyi nevelési programjában foglaltaknak megfelelõen komoly szerepet vállal a város népi hagyományainak megõrzésében, alakításában. 
 

 

I. sz. Óvoda


Elek, Hõsök útja 9.
Telefon: +36 66 240-137
Tagóvoda-vezetõ: Gál Attiláné


1972-tõl német, 2001-tõl román nemzetiségi nyelvi nevelés folyik. Három osztatlan csoportban folyik a nevelés. A nemzetiségi nyelvi nevelésen túl a roma etnikum felzárkóztatása, segítése is kiemelt feladat.

 

II. sz. Óvoda

Tagóvoda-vezetõ: Árvainé Nagy Mónika
Az óvodák székhelyeként is mûködõ intézmény. 1906-ban már az akkor még homogén német ajkú község elsõ magyar nyelvû óvodájaként funkcionált.

Jelenlegi állapotában háromcsoportos (vegyes) német nemzetiségi nyelvet, néptáncoktatást biztosító óvoda.

 

 


III. sz. Óvoda

 

Elek, Kétegyházi út 91.
Telefon: +36 66 240-493
Tagóvoda-vezetõ: Burján-Bálint Ildikó

 

Az óvodát 1957-ben nyitották meg. Román anyanyelvû gyermekek részére a nemzetiségi nevelés 1959-ben kezdõdött meg. A régi óvoda helyére 1982-ben új, három csoportos, jól felszerelt épület került. A csoportok vegyes életkorúak. Az alaptevékenységen túl folytatódik a román nemzetiségi nyelvi nevelés. 

 

Kapcsolódó anyagok:

- Szervezeti és Mûködési Szabályzat

- Nevelési program

- Házirend

Hírek
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

Elek Város Helyi Választási Bizottsága 4/2018.(IX.7.) számú határozata Elek Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 69. § (2) bekezdése, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (2) bekezdése alapján Elek városban a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2018. december 2. (vasárnap) napjára tűzi ki. Elek Város Helyi Választási

  További részletek »

Fényképgaléria

1