Elek a négynemzetiségű kisváros

Önkormányzat - Német Nemzetiségi Önk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

 Az 1993-ban megjelent nemzetiségi törvény lehetővé tett azt, hogy Magyarország nemzetiség lakta településein megalakuljanak a kisebbségi önkormányzatok. Eleken 1994-ben alakult meg a Német Kisebbségi Önkormányzat, majd 1998-ban és 2002-ben is.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat feladata:

- a német kultúra támogatása
- a német anyanyelvi hagyományápoló közösségek (ide tartozik az ifjúsági tánccsoport is) művelődési programjainak támogatása,
- nagyon fontos az identitás (azonosság) védelme,
- a német anyanyelv oktatásának támogatása (óvodákban, iskolában, nyelvtanfolyamokon),
- feladat még a tárgyi emlékek, a németséggel kapcsolatos örökség felkutatása, azok gyűjtése és a berendezett tájszobák anyagának állandó bővítése.

A megválasztott 5 képviselő társadalmi megbízatásból - tiszteletdíj nélkül - látja el feladatait.

 

Tisztségviselők:

Elnök: Niedermayer Ernő

Tagok: Szelény Ernőné (elnökhelyettes), Ottlakán Ottó Györgyné (gazdasági vezető)

 

 Az önkormányzat hivatalos elnevezése:
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Elek.
Deutche Minderheitenselbstverwltung der Eleker Deuchen.
Székhelye: 5742 Elek, Kétegyházi út 2. (Eleki Németek Közösségi "Leimen" Házában)
Pecsétje: téglalap alakú, középen rozmaring-ág található, melyet a kisebbségi önkormányzat neve keretez magyarul és németül.
Ünnepe: július első vasárnapja, vagyis Sarlós Boldogasszony ünnepe, ez az Eleki Templom búcsúja is.

A kisebbségi önkormányzat évente 6 alkalommal, vagy az aktualitásoknak megfelelően ülésezik. A testületi ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a képviselők által hozott határozatokat.
Önkormányzatunk munkáját segíti a Békés Megyei Nemzeti és Etnikai Bizottság (Békéscsaba), valamint a Békés Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége (Gyula). 


     

 Rendezvények:

 • Anyanyelvi Kulturális Napok szervezése, mindig más településen
 • Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozó (Eleken van az állandó helyszíne)
 • Sváb bálak (téli és nyári megrendezése)
 • a kétévenként megrendezésre kerülő Elekiek Világtalálkozójának aktív részvétel
 • kiállítások (festmény, fafaragás, stb.) szervezése a Német Közösségi "Leimen" Házban

 

 Kapcsolatot tartunk Magyarországon:

 • a német kisebbség országos és regionális szervezeteivel
 • a megyei önkormányzattal
 • a Békés Megyei Nemzeti és Etnikai Bizottsággal (Békéscsaba)
 • a Békés Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségével (Gyula)
 • a többi település kisebbségi önkormányzataival (Almáskamarás, Kétegyháza, Gyula, Gyomaendrőd, Orosháza, Békés, Mezőberény)
 • az Eleki Németek Egyesületével
 • más társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal
  az anyaországgal:
 • ezen belül Elek testvérvárosaival (Gerolzhofen, Leimen, Laudenbach)
 • Baden-Würtenberg tartománnyal
 • egyéb német nyelvterületen működő civil és társadalmi szervezettel

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat   •   Elek, Kétegyházi út 2.
 

Az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei:

 

 

2016. november 29.

2016. november 02.

2016. október 19.

2016. szeptember 22.

2016. szeptember 01.

2016. május 31.

2016. május 03.

2016. február 29.

2016. január 29.

 

2015. december 01. (közmeghallgatás)

2015. október 15.

2015. szeptember 10.

2015. augusztus 25.

2015. augusztus 13.

2015. július 02.

2015. május 20.

2015. április 09.

2015. február 27.

2015. január 26.

 

 

Hírek
Veszélyes anyagok

Az Ön vállalkozását is érintik veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel kapcsolatos kötelezettségek? A 2000. évi XXV. törvény kötelezettségeket fogalmaz meg a

  További részletek »

Fényképgaléria

16