Elek a négynemzetiségű kisváros

Önkormányzat - Roma Nemzetiségi Önk.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk programja a következõ:

 

Az eleki társadalomba való integráció a hagyományaink megõrzésével és a többségi társadalommal való együttmûködés. További célunk az, hogy gyermekeink, fiataljaink megfelelõ tudáshoz juthassanak és motiválva legyenek a tanulásra.


Célunk, hogy adófizetõ állampolgárok legyünk és ne segélyezettek. Szeretnénk, ha Eleken minél több munkahely létesülne, amely befogadná a helyi romákat, ezért minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely munkahelyteremtésre irányul.


A közbiztonság érvényesülést is támogatjuk és kívánjuk ennek jelenlétét településünkön. Kiemelten kezeljük gyermekein biztonságát, a drogellenes lépéseket és segítséget adunk ezen cél megvalósításához. Együttmûködünk a közbiztonsági szervekkel mind helyi, mind megyei szinten.

 

Kiemelten kezeljük a bûnmegelõzést és a vagyonbiztonságot.

Segíteni kívánjuk mind a helyi önkormányzat, mind a településünkön mûködõ más kisebbségi önkormányzatok, továbbá társadalmi szervezetek mindazon kezdeményezését, amely településünk élhetõbbé tételét célozzák meg.

 

Önkormányzatunk tagjai:

 

 

 


Roma Nemzetiségi Önkormányzat   •   5742  Elek, Lökösházi út 50. 

 

 

Az önkormányzati ülések jegyzõkönyvei:

 

2016. november 09.

2016. október 13.

2016. szeptember 07.

2016. május 26.

 

2015. december 29.

2015. december 17. (közmeghallgatás)

2015. november 26.

2015. október 13.

2015. szeptember 01.

2015. április 13.

2015. február 05.