Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Lakossági fórum

Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 63/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy Elek város közigazgatási területére vonatkozóan a Képviselő-testület 28/2019. (III. 25.) számú határozatával elindította a 31/2004. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelettel megalkotott Helyi Építési Szabályzat módosítását.

A módosítás célja, hogy Elek város közigazgatási területének külterületén, az állattartó mezőgazdasági telephelyeken, a technológiai igények kívánalmai szerint lehessen hígtrágyakezelést is megvalósítani. A szabályozás e megoldás építési engedélyhez kötött részét érinti, e mellett természetesen egyéb jogszabályok előírásait is be kell majd tartani (úgymint környezetvédelmi, egészségügyi, szag, stb., mely előírások részletezik a technológia feltételeit, védőtávolságait, egyéb követelményeit).

A képviselő-testület a módosítás elindításával kifejezte szándékát, hogy az említett jogszabályi feltételek érvényre juttatása mellett, engedélyezhető legyen a település külterületén a hígtrágyás állattartó megoldás megvalósítása.

A rendelet módosítás előkészítése és elkészítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával, a fent hivatkozott jogszabályok alapján történik.
Az előkészítés következő lépéseként

Lakossági fórum kerül megtartásra
2019. október 31. napján, csütörtökön 14.00 órai kezdettel az
Városháza Dísztermében.


A lakossági fórumon ismertetésre kerül a rendelet tervezet, és az elfogadás folyamata.
Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a rendelet készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen, vagy írásban, melyeket a lakossági fórumtól számított 8 napon belül benyújthatnak papíralapon a Polgármesternek, Elek Város Önkormányzata 5742 Elek, Gyulai út 2. címre, vagy elektronikus levélként a muszak@elek.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon,

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.


Elek, 2019. október 22.                           Szelezsán György polgármester

 

 

Melléklet letöltése ITT

 

 Vissza az összes hírhez »

Lap tetejére
Hírek
Álláspályázatok

    - Pályázat konyhavezetői állás betöltésére

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS