Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Integrált Településfejlesztési Stratégia

H I R D E T M É N Y


Elek város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökr?l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr?l szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmény alapján tájékoztatom, hogy hogy Elek Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. szeptember 27-i képvisel?-testületi döntésének megfelel?en a 336/2021. (IX. 27.) számú önkormányzati határozatával elfogadta a Gyula, Elek, Kétegyháza, L?kösháza, mint várostérség vonatkozásában közös, a Gyulai járásra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiára vonatkozó együttm?ködési megállapodást és megkezdte az Elek város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) elkészítését.

A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében, a hatályos jogszabályok szerint a partnerségi egyeztetést elektronikus formában folytatjuk le. Elek Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére vonatkozóan a partnerségi eljárás lefolytatásának hirdetményét közzétesszük a város hivatalos honlapján ( www.elek.hu ), az „Elek az én városom” rendszeresen megjelen? helyi lapban és a város közösségi oldalán.
A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határid?n belül elektronikus levélként a titkarsag@elek.hu e-mail címre.
Fentiek alapján várjuk észrevételeiket és javaslataikat, melyeket az önkormányzati honlapon történ? közzétételét?l számított 21 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, 2021. november 30. napjáig.

Elek, 2021.november 9.Vissza az összes hírhez »

Lap tetejére
Hírek
Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság! Elek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2022. május 30. napján (hétfõ) du. 15.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza Dísztermében. Amennyiben kérésük, kérdésük van, azt a könnyebb feldolgozhatóság érdekében szíveskedjenek a jegyzo@elek.hu e-mail címre megküldeni legkésõbb 2022. május 26. (csütörtök) 16.00 óráig. Megtisztelõ jelenlétükre számítunk! Tisztelettel: Szelezsán György s.k. polgármester

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS