Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Bölcsõdei fejleszéti program

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsõdei fejlesztési program

Szerzõdött támogatás összege: 262.971.916,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Eleken az Óvoda-Bölcsõde intézmény a település három jól megközelíthetõ pontján helyezkedik el. Az Önkormányzat a Kétegyházi út 91. sz. alatti telephelyen 2018. szeptemberétõl egy 7 fõs mini bölcsõdét mûködtet. Az eltelt rövid idõszak alatt bebizonyosodott, hogy további bölcsõdei férõhelyekre van lakossági igény. Ennek kielégítése mûszakilag a mini bölcsõde épületében nem lehetséges.

A település önkormányzata a problémát felismerve pályázat adta lehetõségek kihasználásával a kor követelményeit kielégítõ egy csoportos bölcsõde létesítését határozták el a Táncsics utcai üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

Az új intézményegység építésével javulni fog a településen a kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetõsége. Nagy az igény bölcsõdei ellátásra, a jelenlegi 7 férõhelyes mini bölcsõde nem elegendõ.

Az új bölcsõde a már említett 5742 Elek, Táncsics utca 22. szám belterület 324 helyrajzi számon épül fel. A fejlesztés során kialakítandó új bölcsõdei/mini bölcsõdei csoport száma 1 db, a fejlesztés során kialakítandó új férõhelyek száma 14 db. A fejlesztéssel érintett tervezett új munkahelyek száma 3 db.

A bölcsõde épületének akadálymentesítését úgy tervezték, hogy mindenféle fogyatékkal élõ, vagy sérült személy számára a megközelítéstõl kezdõdõen a bejárat, a gyermekszoba, öltözõ-átadó, gyermekmosdó, a vezetõi iroda használatán keresztül mindenki számára elérhetõ legyen. A komplex akadálymentességhez szükséges akadálymentes WC –t terveznek.

A projektben eszközbeszerzés valósul meg, figyelembe véve a mûködõ bölcsõdei csoport meglévõ eszközállományát és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete szerinti „Az egyes bölcsõdei ellátások mûködtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök listáját”. kapcsolódóan eszközök beszerzését tervezzük a pályázat megvalósításából. A fejlesztés szükségessége a gyermekek érdekét figyelembe véve fontos.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

  Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00018

 Vissza az összes hírhez »

Lap tetejére
Hírek
Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság! Elek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2022. május 30. napján (hétfõ) du. 15.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza Dísztermében. Amennyiben kérésük, kérdésük van, azt a könnyebb feldolgozhatóság érdekében szíveskedjenek a jegyzo@elek.hu e-mail címre megküldeni legkésõbb 2022. május 26. (csütörtök) 16.00 óráig. Megtisztelõ jelenlétükre számítunk! Tisztelettel: Szelezsán György s.k. polgármester

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS