Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Önkormányzat - Román Nemzetiségi Önk.

Román Nemzetiségi Önkormányzat

Rövid áttekintés az eleki románságról:

 

A II. világháború óta ötféle náció él itt együtt, magyarok, románok, németek, szlovákok és cigányok. Korábban évszázadokig szinte kizárólag német ajkú lakosság mellé a XIX. század fordulóján Arad felõl érkezett románság eleinte csak idénymunkára jött a kitûnõen termõ földek megmûvelésére és a betakarítási munkákra idénymunkásnak, béresnek, cselédnek. Késõbb, mint béresek, tanyások le is telepedtek itt. Hagyományaikat, folklórjukat, anyanyelvüket azonban sikerült mind a mai napig megõrizniük.

 

Szervezett formában 1947-ben alapították meg a tánccsoportjukat a helyi románok, melynek elsõ bemutatkozására még abban az évben, karácsonykor került sor.

Az évek múlásával a tánccsoport az akkori kultúrház védõszárnyai alatt bontakozott ki igazán és teljesedett ki. Eleinte a helyi, községi rendezvényeken szerepeltek, majd túljutottak a falu és a megye, késõbb az ország határain is. A Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének létrejötte (és jogutódai) és mindenkori támogatása, a Kulturális, majd Mûvelõdési Minisztérium (és jogutódai) támogatása adott lehetõséget arra, hogy többnapos kultúrkörutakon vehettek részt, s így eljuthattak az ország távoli vidékeire, és az ország határain túlra is. Gyönyörû zenéjük, dalaik, táncaik, színvonalas és eredeti elõadásaik meghozták számukra az országos ismertséget, elismertséget is. Szinte minden jelentõsebb hazai nemzetiségi folklróltalálkozónak, fesztiválnak meghívottai lettek, de az utóbbi másfél-két évtizedben külföldre is kapnak gyakorta meghívásokat.

 

Az együttes munkájának lényege: az anyanyelv, a helyi román folklórkincs összegyûjtése, dramatizálása, bemutatása, egyáltalán - a rendelkezésükre álló lehetõségekkel az identitástudat megõrzése.

 

Sikereiket bizonyítják - többek között - rangos elismerések: Szocialista Kultúráért érdemérmek, a KOTA különdíja, NÍVÓ-díjak, az "Elekért", a "Békés megyéért", s a "Kisebbségekért" érdemérmek, kitüntetések és egyéb, különbözõ szintû kitüntetések, oklevelek, jutalmak. Az együttesnek három Népmûvészet Mestere, egy Ifjú Népmûvészet Mestere, 7 "Fülöp Ferenc" Díjasa, 2 Miniszteri Dicséretben részesített néptáncosa van, de mind csoportosan, mind pedig egyénileg sok egyéb kitüntetettje van. A legsajnálatosabb azonban az, hogy mindössze ketten - Gál György és Szabó Péter - vannak és táncolnak még ma is az alapító tagok közül.


Elnök: Botás László
Tagok: Bágy György János, Gál Attila, Mészáros Jánosné, Sarkadi Ferenc Gábor


Román Nemzetiségi Önkormányzat 1994-tõl mûködik Eleken.
 

Román Nemzetiségi Önkormányzat   •   Székház: Elek, József A. u. 10.

 

 

Az önkormányzati ülések jegyzõkönyvei:

 

 

2021. december 14.

2021. október  28.

2021. szeptember 29.

Meghívó - Közmeghallgatás 2021-09-29

2021. augusztus 12.

2021. július 12.

 

2020. november 02.

2020. október 20.

2020. szeptember 17.

2020. július 07.

2020. február 25.

2019. november 26.

2019. október 24.

 

 

2016. november 17.

2016. október 20.

2016. szeptember 01.

2016. május 31.

2016. május 12.

2016. március 30.

2016. február 11.

 

2015. december 29.

2015. november 23.

2015. november 19. (közmeghallgatás)

2015. augusztus 24.

2015. május 29.

2015. április 15.

2015. február 24.

2015. január 26.

 

 

Hírek
Pályázati felhívás

Elek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet önerõ-biztosítási, utófinanszírozási, továbbá mûködési támogatás igénylése céljából.   Részletek, letölthetö anyagok itt.

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS